Zakon o elektronskom potpisu treba biti usaglašen sa regulativom EU

SARAJEVO, Udruženje banaka BiH apeluje da se zakon o elektronskom potpisu BiH iz 2006. godine uskladi sa regulativom EU, jer je to osnovni preduslov za digitalizaciju i implementaciju elektronskog načina poslovanja bankarskog sektora u BiH, ali i društva u cjelini.

FOTO: jabuka.tv

Iz Udruženja banaka BiH navode da još uvijek nije usvojeni prijedlog novog zakonskog rješenja koji je sredinom prošle godine iniciralo Ministarstvo komunikacija i transporta i koje bi uredilo ovu oblast prema trenutno važećoj regulativi Unije.


U “Bijeloj knjizi”, u kojoj je Udruženje bankara u BiH iznijelo ključne probleme bankarskog sektora u BiH, navodeno je da, iako zakonski okvir za implementaciju elektronskog potpisa u BiH postoji, izostanak odgovarajućeg rješenja dovodi bankarski sektor i cjelokupnu privredu i društvo u podređeni položaj u smislu efikasnosti izvršavanja aktivnosti u odnosu na ostale zemlje u Evropi i u okruženju.


Iz Udruženja banaka BiH predlažu da bude usvojen zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, koji je usklađen sa regulativom EU, a kojim se obezbjeđuje da je elektronski potpis ravnopravan svojeručnom potpisu.


Bankari navode da primjena predloženog zakona ne treba posebno razmatranje, ni izmjenu pojedinih zakona i uredbi koje nalažu svojeručni potpis, bez obzira da li je riječ o propisima na nivou BiH ili Republike Srpske i Federacije BiH.


Usvajanjem ovog predloženog zakona obezbjeđuje se primjenjivost u svakodnevnom poslovanju klijenata sa bankom, ali i ostalim oblastima života, te primjenjivost na cijeloj teritoriji BiH i odnosima sa partnerima EU.


Kao pozitivne primjere primjene zakona o elektronskom potpisu, bankari iz BiH navode zemlje u okruženju – Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju.


“Iskustva ovih zemalja, posebno Hrvatske, koja je u implementaciji i širini primjene otišla najdalje, pokazuju da primjena elektronskog načina potpisivanja dokumenata konstantno raste, a posebno u bankarskom sektoru, gdje primjena ovog zakona ima svoje mjesto pri uspostavljanju poslovnih odnosa na daljinu, bez potrebe za posjetom poslovnici banke”, navedeno je u “Bijeloj knjizi”.


Iz Udruženja ističu da je uvođenje elektronskog potpisa korisno za društvenu zajednicu, jer se unapređuje kvalitet usluga, odnosno kreiraju nove usluge i procesi koje bi korisnicima usluga bankarskog sektora pojednostavile poslovanje sa bankom, te skratile vrijeme dolaska u banku koje bi mogli iskoristiti za druge obaveze.


Takođe, bankarskom sektoru bi bilo omogućeno da dodatno unarijedi način i efikasnost poslovanja, te pruži kvalitetnije usluge u skladu sa očekivanjima 21. vijeka.


Udruženje banaka BiH predstavilo je početkom sedmice “Bijelu knjigu” u kojoj je izneseno osam ključnih problema bankarskog sektora BiH, te prijedlozi mogućih rješenja koji su korisni za društvenu zajednicu.


Direktor Udruženja Berislav Kutle istakao je da su ključni problemi digitalizacija, naplata potraživanja, devizno poslovanje, obavezna rezerva kod Centralne banke BiH, on-lajn pristup.


On kaže da je u knjizi obrađena i poreska tematika kao jedan od ključnih problema bakarskog sektora BiH, ali i potreba za usklađivanjem propisa u unutrašnjem platnom prometu u BiH, te uspostavljanje registra stvarnih vlasnika.


“Svaki prijedlog rješenja, ne samo da je koristan za poslovanje komercijalnih banaka u BiH, već su korisni i za ekonomsku zajednicu”, rekao je Kutle.


On je dodao da je “Bijela knjiga” namijenjena prvenstveno izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ali i agencijama za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH. Srna

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram