Connect with us

Bosna i Hercegovina

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja 21,7 miliona KM

Published

on

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o izmjeni odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za ovu godinu, kojom su, za realizaciju Akcionog plana, Vlada i Zavod za zapošljavanje Srpske obezbijedili ukupno 21.774.932 KM.

U toku realizacije Akcionog plana, Zavod za zapošljavanje Srpske je podnio je prijedlog Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za drugu izmjenu tog plana na način da 5.095.552 KM neraspoređenih sredstva suficita Zavoda iz ranijih godina bude raspoređeno u programe za koje vlada veliki interes poslodavaca i nezaposlenih lica.

Time bi se u što većoj mjeri zadovoljili njihovi iskazani interesi, a ovom prilikom bi se omogućilo zapošljavanje dodatnih 970 lica, saopšteno iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U tom pravcu je predloženo da se, prema projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Srpske, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida “Zajedno do posla”, za prvu komponentu – samozapošljavanje djece poginulih boraca – broj lica sa 50 poveća na 80, za šta je potrebno ukupno 640.000 KM, a neophodno je dodatnih 240.000 KM.

Predloženo je i da se u drugoj komponenti – samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI – broj lica sa 56 poveća na 258, što ukupno iznosi 1.290.000 KM, a potrebno je dodatnih 1.010.000 KM, te u trećoj komponenti – zapošljavanje kod poslodavca – da se broj lica poveća sa 80 na 242, što ukupno iznosi 968.000 KM, a neophodno je dodatnih 648.000 KM.

Na predloženi način ovaj projekat bi omogućio zapošljavanje i samozapošljavanje za 580 lica, a njegova vrijednost bi bila 2.898.000 KM.

Prema programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u ovoh godini predlaže se da se u komponenti samozapošljavanje broj lica sa 40 poveća na 90, za šta je ukupno potrebno 450.000 KM, a potrebno je dodatnih 250.000 KM.

U komponenti zapošljavanje kod poslodavaca predlaže se povećanje broja lica sa 75 na 300, za šta je ukupno potrebno 1.200.000, odnosno, dodatnih 900.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 390 lica i iznos od 1.650.000 KM.

Prema programu podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u ovoj godini predlaže se da se u prvoj komponenti – pripravnici djeca poginulih boraca – poveća broj lica sa 142 na 210, u ukupnoj vrijednosti 2.005.970 KM, a potrebno je dodatnih 649.552 KM.

U drugoj komponenti – pripravnici sa visokom stručnom spremom – predlaže se da se broj lica sa 767 poveća na 1.000, za šta je ukupno potrebno 6.000.000 KM, odnosno dodatnih 1.398.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 1.210 lica i iznos od 8.005.970 KM.

Advertisement
Advertisement

Popularno