Connect with us

Banja Luka

Više sindikata u Ekonomskosocijalnom savjetu RS

Published

on

BANJALUKA – Ekonomskosocijalni savjet RS će u narednom periodu dobiti nove članove jer će prema izmjenama i dopunama novog Zakona o radu u ovom tijelu svog predstavnika moći imati svako ko ima pet odsto od ukupnog broja radnika na republičkom nivou kada je u pitanju sindikat i deset odsto kada govorimo o poslodavcima.

Zasad je tim izmjenama najviše profitirala Konfederacija sidikata na čelu s Obradom Belenzadom, koja postaje reprezentativni sindikati.

“Kada izmjene zakona prođe Narodnu skupštinu mi ulazimo u Ekonomskosocijalni savjet. Zadovoljni smo jer je ovo sve trebalo da bude urađeno već mjesecdva poslije donošenja novog Zakona o radu”, kazao je juče Belenzada.

Njihov predstavnik će biti Slobodan Ostojić, potpredsjednik Konfederacije sindikata iz Doboja. Trenutno postojeći članovi Ekonomskosocijalnog savjeta su, osim predstavnika Vlade RS (ministarstava), Unija poslodavaca RS i Savez sindikata RS. Novim izmjenama dobiće više partnera u pregovorima, a o tome će poslanici raspravljati 25. aprila.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS, istakao je da to ima i dobrih i loših strana.

“U jednom dijelu je to dobro, jer niko ne može da ima monopol, ali u drugom dijelu ako se krenemo cijepati zbog toga što će svako gledati neki svoj interes gubi se moć i uticaj na bilo kakvu mogućnost promjene kada su ozbiljne stvari u pitanju”, istakao je Škrebić.

Milenko Savanović, ministar rada i boračkoinvalidske zaštite RS, naglasio je kako će sve primjedbe koje su iznijeli ostali članovi Savjeta, a koje su opravdane, biti i usvojene i ugrađene u izmjenu i dopunu Zakona o ESS.

Podsjećamo, kvota reprezentativnosti je ranije bila 20 odsto, a sada pet i 10.

Još jedno od pitanja oko kojih je Ekonomskosocijalni savjet raspravljao na sjednici u utorak je bilo i osnivanje ekonomskosocijalnih savjeta na nivou lokalnih zajednica.

“Smatramo da ljudi u lokalnim zajednicama treba da imaju mogućnost da demokratski raspravljaju o problemima”, ističe Savanović.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS i nova presjedavajuća Ekonomskosocijalnog savjeta RS, navela je kako tema o izmjeni i dopuni zakona nije ni trebalo da bude na sjednici Savjeta, jer je “Vlada RS ne čekajući nikakav stav Savjeta usvojila zakon i poslala ga u skupštinsku raspravu”.

“Zbog toga je izneseno niz kritika, kako od nas, tako i od strane poslodavca. Moram reći da je novi Zakon o radu u dijelu koji se tiče reprezantativnosti sindikata osvetnički izmijenjen zbog protesta Saveza sindikata i neprihvatanja umanjenja radničkih prava. Amandmani su bili puni mržnje”, kazala je Mišićeva.

Ona se osvrnula na Zakon o radu, za koji je rekla da se pokazao kao nesprovodiv.

“Zakon o radu se pokazao kao nemoguć za primjenu. Njime nam je na primjer obećano kako će investitori pohrliti, kako je kočnica stari zakon o radu. Ne da nema novih radnih mjesta i investitora koji su došli zbog novog Zakona o radu, nego se još i prava radnika smanjiše”, rekla je Mišićeva.

Izmjene Zakona o PIO ne mogu samo za ŽRS
Kako saznajemo, u utorak je bilo govora i o izmjeni Zakona o PIO koju se potencirali iz “Željeznica RS”, kako bi mogli dio svojih radnika brže da pošalju u penziju.

“Mi ne možemo sistemske zakone prilagođavati jednom javnom preduzeću, sutra će doći neko drugi i tražiti isto. Ako hoće tako nešto, neka se onda pravi leks specijalis i neka se tako definiše”, kazao je Milenko Savanović, ministar rada i boračkoinvalidske zaštite RS.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, smatra da bi tako nešto bilo bezobrazno, diskriminirajuće i neodgovorno prema drugim radnicima.

“Svi radnici moraju da imaju iste uslove u svim oblastima, pa tako i kada je u pitanju penzionisanje. Neprihvatljivi su diskriminacija i mijenjanje sistemskih zakona po želji neuspješnih menadžera”, stav je Mišićeve.

(Nikola Vidačković)

Popularno