UIO donijela odluku o akcizama na cigarete za 2021. godinu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH na sjednici usvojio je odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2020. godine prema kojoj FBiH pripada 62,83 odsto, Republici Srpskoj 33,62 odsto te Dristriktu Brčko 3,55 odsto.

Na sjednici je usvojena odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje za 2021. godinu koja će se primjenjivati od 1.1.2021. godine.

Prema usvojenoj odluci, minimalna akciza na cigarete iznosiće 3,25 KM po kutiji cigareta, dok će posebna akciza za pakovanje od 20 komada cigareta iznositi 1,65 KM što je isti iznos kao i ove godine. Akciza na duvan za pušenje biće u visini 80 odsto minimalne akcize i iznosiće 130 KM po kilogramu. Ova odluka će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine, a kalkulaciju maloprodajne cijene poreski obveznici dužni su da dostave Upravi do 15.12.2020. godine.

Takođe, prihvaćena je Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i biće upućena Savjetu ministara BiH u daljnju proceduru.

Usvojen je i pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama kako bi bile usklađene tarifne oznake sa Odlukom o carinskoj tarifi BiH za 2020. godinu.

UO UIO usvojio je Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1.1.2021. do 30. 6. 2021. godine gdje nije bilo izmjena u odnosu na prethodne i ova kamata obračunavaće se po stopi od 12 odsto u pojedinim slučajevima carinskog duga.

Danas je razmatran i usvojen program rada Uprave i Upravnog odbora za 2021. godinu te proračunski zahtjev UINO za iduću godinu.

UO UIO nije usvojio odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju auto-puteva i rekonstrukciju puteva u ukupnom iznosu oko 119,5 miliona KM koja su u ostala na podračunu jedinstvenog računa i odnosi se na raspodjelu 10 odsto rezervisanih prihoda.

Danas nije usvojena ni odluka o oslobađanju plaćanja putarina na dizel gorivo koje se koristi u proizvodnji pojedinih rudnika i željeznica u BiH, a koja se donosi na prijedlog entitetskih vlada.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram