Connect with us

Bosna i Hercegovina

U 2016. sklopljeno više od sedam hiljada sudskih nagodbi u BiH

Published

on

SARAJEVO (AA) – Sudovi u BiH su tokom prošle godine riješili 7.364 predmeta sklapanjem sudske nagodbe, a najveći broj predmeta odnosno 1.640, riješeno je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci i 1.157 u Općinskom sudu u Tuzli, prenosi Anadoly Agency.

Ovaj rezultat predstavlja veliki uspjeh sudova imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u BiH. Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora, navode iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH.

“Pozitivan rast broja predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe postignut je naporima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da implementacijom različitih aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa I, kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske, i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II, kojeg finasira Vlada Norveške, pomogne sudovima da unaprijede efikasnost rada, primjenjuju mirne načine rješavanja sudskih postupaka i smanjuju broj neriješenih predmeta”, navodi VSTV.

Broj predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe 2011. godine, kada se Projekat nije implementirao, u ciljnim sudovima iznosio je 4.384. S početkom implementacije Projekta 2012. godine, broj sklopljenih sudskih nagodbi iznosio je 3.993 i kontinuirano rastao na 4.374 u 2013., 5.413 u 2014. i 5.568 u 2015. godini.

VSTV BiH je putem navedenih projekata sarađivao s Norveškom sudskom administracijom i uz savjetodavnu podršku norveških sudija implementirao aktivnosti kao što su pilot projekat edukacija “Sudska nagodba” i proveo brojne druge aktivnosti

Ove aktivnosti su također u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.

“Zahvaljujući ovim aktivnostima koje rezultirale velikim uspjehom, VSTV BiH je odlučan i istrajan da nastavi zagovarati i vršiti promociju mirnih načina rješavanja sporova što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima”, navode iz VSTV-a BiH.

Popularno