Slovenija i Hrvatska pred sudom u Strazburu

STRAZUBUR - Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava razmatralo je danas tužbu Slovenije protiv Hrvatske povodom sporova pred hrvatskim sudovima koje je pokrenula slovenačka "Ljubljanska banka" radi naplate dugova od hrvatskih komapnija nastalih prije raspada SFRJ.

FOTO: nezavisne

Veliko vijeće (od 17 sudija) saslušalo je danas na javnoj sjednici predstavnike vlada obje države - predstavnici Hrvatske tražili su da se tužba obaci kao neprihvatljiva po više osnova, dok su predstavnici Slovenije zastupali stav da sud treba da odluči o njihovoj tužbi.


Sud će narednih dana odlučiti da li će prihvatiti da odlučuje u ovom slučaju.


Slovenija tvrdi da su hrvatski sudovi "nepravični, nedovoljno nepristrasni i diskriminatoski".


Tiče se ponašanja sudskih i izvršnih vlasti u Hrvatskoj u vezi sa imovinom i potraživanjima Ljubljanske banke dd, dioničkog društva osnovanog prema slovenačkom pravu i njene glavne filijale Ljubljanska banka Zagreb, u Hrvatskoj, u kontekstu raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), naveo je Evropski sud.


Vlada Slovenije je u tužbi ukazala da su između 1991. i 1996. godine Ljubljanska banka i njena filijala u Zagrebu pokrenule postupke pred hrvatskim sudovima protiv određenog broja hrvatskih komapnija, tražeći otplatu dugova ugovorenih u bivšoj SFRJ, uglavnom tokom 80-tih godina prošlog vijeka.


Tokom 1994. godine više od 80 takvih predmeta je bilo pred hrvatskim sudovima.


Neki su i dalje u toku, drugi su okončani presudama kojima se odriče pravo Ljubljanske banke da bude stranka pred hrvatskim sudovima, dok u nekim drugim slučajevima presude u korist banke nikad nisu mogle da budu izvršene.


Slovenija tvrdi da je Ljubljanska banka i dalje žrtva proizvoljnog tumačenja slovenčkog prava pred hrvatskim sudovima, suprotno hrvatskim pravilima o sukobu (nadležnosti) što, kako navodi, dovodi do konstantnog proizvoljnog poricanja bankinog prava da bude stranka u datim sudskim postupcima.


Slovenija takođe navodi kršenje prava Ljubljanske banke na pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i kontradiktorni postupak.


Pored toga žali se i na nerazumno trajanje postupaka, i na kršenje prava na nepristrasno i nezavisno sudstvo kroz miješanje hrvstskih izvršnih vlasti u postupak pred sudom.


Na kraju, žali se i da je bilo nemoguće da dobije izvršenje konačnih presuda u mnogim slučajevima.


Prema navodima slovenačke vlade, takođe je bilo nekoliko kršenja prava Ljubljanske banke na mirno uživanje svojine, zabrane diskriminacije i prava na efikasan pravni lijek, koja su garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram