OTPADOM DO ŠKOLARINE

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa firmama Prizma Komerc d.o.o. i Euro Beta d.o.o. iz Banja Luke organizuje akciju sakuplјanja sekundarnih sirovina i ambalažnog otpada pod nazivom OTPADOM DO ŠKOLARINE.

Cilј akcije je dati priliku studentima Tehnološkog fakulteta da prikuplјanjem otpada sebi obezbjede sredstva za troškove upisa i/ili školarinu. Drugi, ništa manje značajni cilјevi su:

 

  • razvijanje navika potrošača da razvrstavaju otpad;
  • jačanje svijesti o upravlјanju otpadom;
  • jačanje svijesti o očuvanju životne sredine;
  • doprinos razvoju tržišta sekundarnih sirovina i
  • razvoj svijesti da svaki otpad nije smeće već može biti veoma korisna sirovina.

 

Prizma Komerc d.o.o. se bavi otkupom sirovina metalnog porijekla (želјezo, olovo, bakar, aluminijum, inoks, prohrom, nerđajući čelik, legirani čelik i dr.). Sjedište preduzeća se nalazi na adresi Ramići bb, 78000 Banja Luka. Pored sjedišta firme poslovanje se odvija u poslovnoj jedinici koja je otkupna stanica na adresi Despota Stefana Lazarevića 60 a, 78000 Banja Luka. Za akciju OTPADOM DO ŠKOLARINE preduzeće Prizma Komerc d.o.o. za studente Tehnološkog fakulteta nudi poseban podsticaj (cijenu) uvećanu za 10% na ukupan iznos novca od prikuplјenog otpada (uz priložen indeks).

 

Euro Beta d.o.o. se bavi sakuplјanjem (otkupom), transportom, skladištenjem, ponovnom upotrebom (tretmanom) i odlaganjem ambalažnog otpada (staklo, papir, plastika). Sjedište preduzeća se nalazi na adresi Blagoja Parovića bb, 78000 Banja Luka. U zavisnosti od odziva studenata namjera preduzeća Euro Beta d.o.o. je postavlјanje reciklažnog ostrva (kontejneri za različite vrste otpada) kod Tehnološkog fakulteta, a koje bi bilo na raspolaganju za čitavo područje „starog“ kampusa Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram