Odobreno zaduženje FBiH u iznosu od 50 miliona KM

MOSTAR, Vlada Federacije BiH /FBiH/ donijela je odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih federalnim budžetom za 2019. godinu, u nominalnom iznosu do 50 miliona KM, s rokom dospijeća od 364 dana.

FOTO: capital.ba

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije biće objavljen na internet stranicama federalnog Ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevske berze vrijednosnih papira najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.


Usvojen je i izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica od 24. septembra koji će biti upućen Parlamentu FBiH, saopšteno je iz Vlade FBiH.


Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.958.110 KM, a obveznice, koje je kompletno otkupio bankarski sektor, dospijevaju na naplatu 25. septembra 2022. godine.


Vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH za oslobađanje Javnog preduzeća “Željeznice FBiH” od plaćanja putarine za dizel-goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini, u količini od 2.882.000 litara.


“Željeznice FBiH” raspolažu sa 70 odsto elektrifikovane pruge, a saobraćaj na neelektrifikovanim, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema obavljaju dizel-lokomotive.


Federalna Vlada upoznala se o informaciji Ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na restrukturisanju elektroenergetskog sektora u FBiH i izgradnji Termoelektrane “Banovići”.


U saopštenju se navodi da Vlada stoji iza svojih zaključaka vezanih za restrukturisanje elektroenergetskog sektora i izgradnju TE “Banovići”, te u potpunosti odbacuje proizvoljne interpretacije tih zaključaka koje su navedene u dokumentima Uprave društva Rudnika mrkog uglja “Banovići”.


Federalna Vlada zadužila je sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva, a podržano je sprovođenje daljih aktivnosti predviđenih Programom restrukturisanja elektroenergetskog sektora u FBiH s ciljem ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza. srna

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram