"OBA RADI NA SVRGAVANJU PREDSJEDNIKA VSTS BIH" Tegeltija podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH

Predsjednik VSTS Milan Tegeltija podbio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv NN lica zaposlenih ili povezanih sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom (OBA) BiH zbog krivičnog djela napad na ustavni poredak iz člana 156 Krivičnog zakona BiH, saznaje Srpskainfo.

FOTO: Srpskainfo

Tegeltija tvrdi da je 26. novembra objavljen montirani audio sadržaj koji je posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BIH, od strane OBA ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi „sa ciljem da se svrgne predsjednik krovnog pravosudnog  regulatornog tijela BiH“.

Tvrdi da je navedena montaža nastala kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti protiv predsjednika VSTS BiH od strane OBA ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom Agencijom, koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS BiH postupa na nezakonit način kako bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu.

-Cilj ovih nezakonitih aktivnosti je stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTS BiH kao instituciju na institucionalnu reakciju u cilju smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti (montaža i sl.) kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje,  kako bi se na taj način prouzrokovala njegova smjena sa pozicije predsjednika VSTS BiH i na taj način otpočeo proces uvođenja potpune  političko-obavještajne i paraobavještajne  kontrole pravosudnog sistema BIH, te na taj način izvršio napad na ustavno-pravni poredak BiH i Ustavom predviđenu podjelu vlasti – navodi Tegeltija u obrazloženju prijave.

Prema njegovim riječima, u ovo krivično djelo uključena su i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa OBA BiH, a raspoređena su kako u samoj OBA BIH, tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima, čiji zadatak se kreće od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja.

-Pravosudni sistem garantuje zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Ovim aktivnostima želi se postići da se, putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke. Podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi se i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu. Međutim, u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa OBA BiH na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini – tvrdi Tegeltija.

Prema njegovim riječima, na ovaj način onemogućava se predsjednik VSTS BiH te VSTS BiH da vrši svoju  funkciju predviđenu Zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak  koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu  vlasti.

-Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS BiH – zaključuje Tegeltija. Podsjećamo, pojedini mediji su hedavno objavili snimak na kome se čuje kako Tegeltija navodbno dogovara određena zapošljavanja u pravosuđu u BiH.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram