Connect with us

Bosna i Hercegovina

O ženskim pravima se puno filozofira, a malo govori o problemima u svakodnevnom životu

Published

on

Kada govorimo o ženskim pravima imam utisak da se iz svega toga želi stvoriti nekakva filozofija, a ono što bi ja željela da naglasim, jeste da govorimo o ženskim pravima u svakodnevnom životu. Sa tog aspekta zaista vidimo da smo daleko od ženskih prava jer svakodnevno slušamo o nasilju u porodici, da nemaju jednake prilike, da postoje velike razlike između žena koje žive u urbanim i ruralnim sredinama i slično, kazala je za TV1 direktorica nevladine organizacije Medica Zenica.

“Ruralne sredine su zatvorenije. Žene teže progovaraju i dolaze do rasploživih resursa i stoga naša praksa jeste da se ide ka ženama u ruralnim sredinama bez obzira što postoje servisi u gradu. Mi smo svakodnevno na terenu i želimo ženama pomoći da ostvare svoja prava”, kazala je Husić.

Husić navodi da je urađena analiza zbog čega se smanjuje broj žena u sigurnim kućama.

“Ono što se pokazalo na osnovu intervjua sa ženama koje su preživjele nasilje u porodici da nerado centri za socijalni rad upućuje žene u sigurne kuće, čak i kada to žene traže. Neki ljudi u tim centrima daju sebi za pravo da donesu odluku u ime žene, a to je pristup koji govori da se ne ozbiljno ne prilazi nasilju”, navela je Husić.

Kada govorimo o političkoj participaciji žena vidimo da nažalost Zakon o ravnopravnosti spolova i Izborni zakon ne primjenjuje onako kako bi trebao da se primjenjuje – dodala je Husić.

Popularno