Connect with us

Brčko

Brčko: Đapo za dva mjeseca podigao posrnulo preduzeće na noge

Published

on

DJAPO-1303Nepuna dva mjeseca od imenovanja na mjesto vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Komunalno Brčko”, Mirsad Đapo održao je konferenciju za novinare, na kojoj je govorio o do sada postignutim rezultatima, aktuelnim dešavanjima i budućim planovima.

Povod za obraćanje medijima je sutrašnje skupštinsko zasijedanje, na čijem dnevnom redu se nalaze tri tačke posvećene upravo JP “Komunalno Brčko” – usvajanje prijedloga Plana poslovanja za 2018. godinu, odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga prikupljanja i odvoza smeća, kao i odluka o utvrđivanju fiksne naknade za vodne usluge.

“Za nas je vrlo značajan sutrašnji datum i rasprava skupštine o Planu poslovanja iz više razloga. Prošle godine nikakav plan nije usvojen i preduzeće je radilo i bez Plana poslovanja i bez Plana nabavke, kao i bez trogodišnjeg plana, kada govorimo o budućnosti preduzeća. Mi sutra imamo na raspravi Plan poslovanja i uz Plan poslovanja određene akte koji su već ugrađeni u prijedlog plana poslovanja. Nakon dvije godine u kojima su iskazani gubici, u 2017. godini oni su zvanično dva miliona, a prethodne godine više od šest, ovaj plan poslovanja nudi okvire sa pozitivnim tendencijama, ali prije svega stabilnost poslovanja Javnog komunalnog preduzeća, na prvom mjestu finansijska stabilnost, koja je dosta ugrožena, kao i okvire za redovno poslovanje svih radnih jedinica u preduzeću”, rekao je v.d. direktora Misad Đapo.

V.d. direktora Đapo je govorio i o tome da je preduzeće sada prevazišlo krizu neplaćanja računa kada je riječ o električnoj energiji, te da je sada uspostavljen normalni tok plaćanja električne energije.

“Kada sam došao, na stolu sam imao šest miliona obaveza, kako sa valutnim rokom koji je prošao, tako i sa drugim valutnim obavezama i zakonskim obavezama, neplaćenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje od oktobra mjeseca za oba PIO-a, radnicima su počeli uskraćivati pravo na ovjeru zdravstvenih knjižica, a jedan broj radnika nije se mogao na vrijeme prenzionisati”, rekao je v.d. direktora i dodao da se sada poštuju valutni rokovi prema svim dobavljačima i partnerima, te da ima namjeru da u tom smislu uspostavi disciplinu i vrati preduzeću imidž koje je nekada imalo.

Mirsad Đapo je na konferecniji najavio da će sutra, prilikom iznošenja plana poslovanja za 2018. godinu, od osnivača tražiti da u Budžetu Brčko distrikta BiH obezbijedi subvenciju za električnu energiju, koja se u posljednjih šest mjeseci prošle godine naglo povećala u odnosu na ugovorenu, te je planirana i konačna cijena imala razliku od 3,8 miliona KM. “Nama je potrebno da osnivač subvencioniše barem dio tih troškova, jer je dubioza u finansijskom poslovanju najmanje tri miliona maraka”, saopštio je Đapo i dodao da preduzeće na tri miliona KM duga, dnevno plaća 1.500 KM na ime zatezne kamate.

DJAPO-1303-1

“Pogledajte apsurda, imate 120 miliona nepotrošenih u budžetu, imate grantove koji su uvijek bili iznad svojih okvira i imate preduzeće čiji je osnivač Skupština i Vlada, koja na ovakav način plaća ogromne zatezne kamate”, kaže v.d. direktora JP “Komunalno Brčko” i dodaje da je uvjeren da su Vlada i Skupština to spoznale, kao i da su u posljednjih nekoliko dana preduzeti značajni koraci da se javnom preduzeću pomogne.

“Ovo je još jedan apel da nam se u ovom dijelu pomogne, kako bi se stanje saniralo, a isto tako vidim niz dodatnih poslova u budžetu koji se usmjeravaju prema javnom preduzeću. Ono što je još vrlo bitno kod Vlade i Skupštine je što su prihvatili našu inicijativu za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, te su u završnoj fazi pripreme za izmjene ovog zakona”, kaže v.d. direktora obrazlažući da će javno preduzeće za određene poslove dobijati javna ovlaštenja i grantove za njihovu realizaciju, umjesto što se do sada za te poslove borilo na tenderima.

Odluke o kojima će sutra Skupština raspravljati, a koje su danas dobile saglasnost skupštinske Komisije za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline, za građane nisu popularne, kaže vršilac dužnosti direktora Mirsad Đapo, ali isto tako ove odluke nisu 10 godina bile aktuelne. Riječ je o tome da se planira izmjena cjenovnika za usluge prikupljanja i odvoza smeća, gdje bi, umjesto dosadašnje cijene od 6,60 KM sa PDV-om za domaćinstva, nova cijena usluge odvoza smeća bila 8,75 KM sa PDV-om, dok se cijena vode ne bi mijenjala, ali bi se uvela naknada za mjerno mjesto od 2,5 KM.

“Danas je pred nama bio nacrt po metodologiji Svjetske banke i još nekih međunarodnih institucija o  tome kako utvrđivati cijene vode i struje. Ta metodologija koja mi je predočena pokazivala je potrebu da, ako bismo da Radna jedinica Vodovod i kanalizacija bude samoodrživa, cijena vode mora biti podignuta za više od 40%. Ja sam od Upravnog odbora tražio da u ovom momentu u to uopšte ne ulazimo. Međutim, ovaj potez je bio nužan sa ciljem da se pokrije održavanje instalacija, što je praksa svugdje u vodovodima i neophodno da bi radna jedinica bila na nuli, s obzirom da godinama posluje s gubitkom”, kaže Đapo. A s gubitkom posluje i RJ Čistoća, koja je prošlu poslovnu godinu završila u minusu od 700.000 KM. V.d. direktora kaže da bi usvajanjem ovih zahtjeva preduzeća, a toga su svjesni i poslanici i članovi nadležne komisije, doveli preduzeće u stanje u kojem kreće ispočetka.

Na kraju konferencije za medije, Mirsad Đapo je informisao medije i javnost da je preduzeće započelo sa dvije značajne aktivnosti kojima će se baviti veći broj zaposlenika.

“Ja sam pokrenuo potrebu, a to je i bio jedan od zaključaka Skupštine ranije, a i danas Komisije, da 120.000 računa koji se izdaju za struju, vodu i smeće prođe kroz elektronski sistem, kroz ruke ljudi koji ovde rade, i da se poslije toga na terenu fizički obiđe svaka kuća. Vrlo je jasno već sada da gotovo trećina računa se ili vodi na nekom drugom ili nisu uredno uvedeni u sistem koji imamo, vrlo je jasno i vidljivo već sada da mnogi građani ne plaćaju i smeće pa i vodu, jer jednostavno nemamo integrisane račune u ovoj oblasti i nemamo evidencije kako treba. Taj proces će trajati tri mjeseca i naši radnici i lica koja za to zadužimo obići će svaku kuću i svako domaćinstvo, jer niko nema pravo da se stavlja u neravnopravan položaj, da ne plaća smeće ako je obavezan, da ne plaća vodu ako je  obavezan”, rekao je Đapo.

Govorio je i o tome da se mora promijeniti odnos prema gradu, u smislu evidentiranja i uvođenja u baze podataka kupaca svakog novog korisnika. “ Samo jedan primjer, kod zgrade koja sad bude napravljena, samo se evidentira priključak na struju, niko ne vodi računa o vodi i smeću, mjesecima traje ta agonija… Uglavnom, mi nemamo pravo da se na ovaj način komotno ponašamo i to je unutarnji problem koji moramo riješiti”.

DJAPO-1303-2

Druga značajna aktivnost i problem koji je istakao vršilac dužnosti direktora je uređenje zaliha.
“U ovom preduzeću, zalihe koje se vode po popisu centralne popisne komisije, vode se na 2,5 miliona KM. To dobar domaćin, to menadžer, to privrednik, nigdje ni na jednom nivou, ne bi sebi dozvolio da ima 2,5 miliona maraka zaliha, a da ima finansijsku situaciju da je gotovo došao do kolapsa. Da li su te zalihe zaista dva i po miliona, u kakvom su stanju i šta se tu dešava, tek ću sada utvrditi. Evidentno je i kada sam prihvatio popis, da se to samo prepisivalo s liste na listu i da se nije radilo niti je ozbiljno odgovaralo bilo kome u prethodnom periodu da se to ozbiljno radi, jer je mogao rezultat nekoga da ugrozi”, rekao je v.d. direktora i dodao da je organizovao grupu ljudi koja će u tri radne jedinice ustanoviti stvarno stanje zaliha. Iskazujući nadanje da će Plan poslovanja na narednom skupštinskom zasijedanju dobiti saglasnost, v.d. direktora je najavio da je već u pripremi trogodišnji strateški plan poslovanja, za koji su smjernice napravljene, a za koji će takođe biti potrebna saglasnost Skupštine. Najavio je i da će nakon usvajanja Plana poslovanja za 2018. godinu biti urađena korekcija plata, u smislu da će visoke plate biti svedene na budžetske, a da će radnicima sa srednjom stručnom spremom i niže kvalifikovanima, biti vraćeno 10% od plate, koje je prošle godine linerano primjenjeno na sve zaposlenike.

“Ovu aktivnost vodiću sam i prema Upravnom odboru ću uputiti prijedlog, ukoliko se sutra dobije saglasnost na Poslovni plan, već do kraja ovog mjeseca. U Poslovnom planu plate su predviđene u bruto iznosu od 9 miliona KM, što je manje nego u prethodnim periodima. Pred nama je i nova sistematizacija, tender za konsultanta koji će raditi s nama je u pripremi, odnosno projektni zadatak je u nacrtu, te se nadam da ćemo do polovine godine imati novu sistematizaciju”, rekao je v.d. obraćajući se predstavnicima medija.

Na kraju je zaključio da nijedan segment preduzeća neće biti privatizovan, kao i da nijedan radnik neće ostati bez posla, ali će znati gdje je njegovo mjesto, te da će poslovni procesi biti pojednostavljeni, a odgovornost podignuta na viši nivo. a

Popularno