BEVANDA PRED PARLAMENTARCIMA U budžetu smo umanjili sve što se moglo umanjiti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatra, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

FOTO: srpskainfo.com

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je podsjetio poslanike da je nacrt budžeta krajem marta dostavljen Predsjedništvu BiH, ali da je Predsjedništvo početkom aprila zadužilo Savjet ministara BiH da ponovo razmotri nacrt budžeta, te da ga prilagodi novonastalim vanrednim okolnostima, koje su u međuvremenu nastupile.

Prema njegovim riječima, od tada je Ministarstvo finansija je krenulo u tehničku izradu budžeta, odnosno u izradu potpuno novog budžeta koje je uključivalo analizu svih budžetskih korisnika, rukovodeći se nekim principima da se umanjuje sve ono što se može umanjiti, “pri tom poštujući odredbe zakona koje se odnose na RAK, Kancelarije za reviziju, Parlamentarnu skupštinu, gdje ono što je utvrđeno od njih mi automatski uklapamo u proračun”.

Bevanda je kazao da je Savjet ministara BiH u junu utvrdilo nacrt budžeta, nakon čega je on 23. juna 2020. dostavljen Predsjedništvu BiH.

Podsjetio je da Predsjedništvo BiH na sjednici 26. juna usvojilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za 2020 .

– Izmjena u odnosnu na dostavljeni nacrt prema Predsjedništvu je izmjena koja se odnosi na umanjenje kapitalnih izdataka kod Parlamentarne skupštine BiH za iznos 754 tisuće maraka – kazao je Bevanda, napominjući da je proračun za 2020. godinu pripreman na temelju Globalnog okvira fiskalne bilance, koji je usvojen u decembru 2019. godine.

Nakon obraćana ministra Bevande uslijedila je poslanička rasprava o predloženom budžetu.

Predsjedništvo BiH je 26. juna utvrdilo Priјеdlоg zakona o Budžetu instituciја BiH i mеđunаrоdnih оbavеzа BiH zа 2020. gоdinu, sa izmjenama u tekstu Zakona o Budžetu na stranici 11 – Parlamentarna skupština BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na stranici 9., član 6. Zakona o Budžetu na poziciju Fonda za saniranje ekonomskih šteta, saopćeno je tada iz državnog Predsjedništva.

Prethodno je Savjet ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom Covida 19.

Ministarstvo finansija i trezora je, uz prihvaćene korekcije, Nacrt budžeta dostavilo Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, prihodi i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na Budžet 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri posto. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram